مغز پسته کوهی (بنه)-Mountain pistachio

    تماس بگیرید

    نام محصول: مغز پسته کوهی یا مغز بنه

    خواص: تقویت کننده اعصاب – درمان ورم و زخمهای سخت- تقویت کبد و طحال

    ویژگی برجسته: کاملا ارگانیک و طبیعی ارمغان درختان پسته کوهستان زاگرس