مغز پسته کوهی (بنه)-Mountain pistachio

    تماس بگیرید

    نام محصول: مغز پسته کوهی بسته بندی شده

    خواص: تقویت کننده اعصاب – درمان ورم و زخمهای سخت- تقویت کبد و طحال

    ویژگی برجسته: کاملا ارگانیک و طبیعی ارمغان درختان پسته کوهستان زاگرس

    وزن محصول300 گرم می باشد.