مغز بادام کوهی (اَلوک)- Mountain almonds

    تماس بگیرید

    نام محصول: مغز بادام کوهی بسته بندی شده

    خواص: ضد کرم- ضد میکروب و درمان سرماخوردگی

    ویژگی برجسته: کاملا ارگانیک و طبیعی ارمغان درختان بادام کوهستان زاگرس

    وزن محصول400 گرم می باشد.