مغز بادام کوهی (اَلوک)- Mountain almonds

    تماس بگیرید

    نام محصول: مغز بادام کوهی

    خواص: ضد کرم- ضد میکروب و درمان سرماخوردگی

    ویژگی برجسته: کاملا ارگانیک و طبیعی ارمغان درختان بادام کوهستان زاگرس