بایگانی دسته‌ی: بادام کوهی

دسته بندی مطالب مرتبط با میوه بادام کوهی یا همان اَلوک بزبان مردم محلی، که در طبیعت کوهستان زاگرس رشد می نماید.

مغز بادام کوهی و خواص شگفت انگیز این مغز دانه وحشی

مغز بادام کوهی

مغز بادام کوهی از میوه رسیده درخت بادام کوهی و درست در انتهای مرحله خشک شدن میوه این درخت حاصل می آید، در کل این میوه همانند بادام شیرین در ابتدا سبز و پوشیده از کرک بوده،به مرور زمان و با رسیدن میوه، به تدریج پوشش خارجی سبز رنگ خشک شده و پوست آن نیز […]

درخت بادام کوهی،درختی سراسر خاصیت اما ناشناش

بادام کوهی - الوک

درخت بادام کوهی و هر آنچه که تاکنون درباره آن نمی دانسته اید. درخت بادام کوهی که همچنین بنام اَلوک(Alook) در گویش محلی از آن نام برده می شود، درختی بومی از نواحی کوهستانی رشته کوه زاگرس و دامنه‌های آن می باشد. این نوع درخت در کوهپایه های دو کوه پادنا و سپیدار که بترتیب […]