درباره خشکسالی

تیم سبزدونه

پسته کوهی-بنه

از کجا شروع شد …

در گذشته اجداد ما کلیه مایحتاج و ضروریات زندگی خود را بقدر نیاز از دامان طبیعت و موهبت های الهی از جمله گیاهان، درختان و آبهای جاری تامین می نموده اند.

بتدریج از آبهای سطحی جهت کشاورزی و باغداری و تامین بخشی از محصولات کشاورزی استفاده شد. امّا؛ با پیشرفت در بکار گیری صنعت در حوزه های مختلف بخصوص بخش کشاورزی، تمایل زیادی به استفاده از ابزار پیشرفته صنعتی در تامین آب بیشتر جهت مزارع و باغات از طریق حفاری های بی رویه و غیر اصولی و برداشت بیش از حد از سفره های آبی زیر زمینی در اکثر نقاط کشور گردید.

این کار متاسفانه در سالیان اخیر با همراه شدن با خشکسالی طولانی، باعث خشکیده شدن چاههای آبیاری سنتی کشاورزی و از بین رفتن مزارع و باغات قدیمی گردید.

شهر میمندفارس هم بواسطه قرارگیری در منطقه نیمه گرمسیری از این قضیه مستثنی نبوده و چون عمده فعالیت و اشتغال مردم این منطقه در حوزه کشاورزی بوده است باعث این شده که بسیاری از کشاورزان این منطقه بیکار شده و یا اینکه مجبور به مهاجرت ناخواسته به شهرهای بزرگتر و حتی حاشیه نشینی در آن شهرها با حداقل امکانات شوند.

اما آنچه که باید از ما بدانید!

ما؛ چند جوان از شهر میمند فارس به همین علت و در جهت ایستادگی جلو چنین مصائبی، در شرایطی که اکثر افراد همشهری خصوصاً جوانان به اجبار، ترک دیار نموده اند، تصمیم به استفاده از ظرفیت منابع طبیعی و محصولات طبیعت منطقه جهت اشتغال خود و همچنین تعدادی از افراد بومی نموده ایم و بهترین و طبیعی ترین محصول ممکن، یعنی مغز بادام کوهی و مغز پسته کوهی( که بترتیب در بین مردم منطقه بنامهای الوک و بنه شهرت دارند) را که به وفور در طبیعت بکر کوهستان اطراف شهرمیمند یافت می گردند و خواص و فواید منحصر به فرد و بسیاری دارند برای عرضه انتخاب و تدارک نموده ایم.

 البته که مهمترین وظیفه و هدف خود را حفاظت و نگهبانی از این منابع و موهبت های طبیعت کشور زیبایمان می دانیم،چرا که طی یکی دو سال اخیر افزایش گرمای هوا و کاهش رطوبت خاک موجب بوجود آمدن علفهای خشک بسیارشده،که گهگاه باعث آتش سوزی هایی در جنگلهای بادام و پسته کوهی اطراف گردیده و نیاز به مداومت در مراقبت از این طبیعت بکر را دو چندان می نماید.

امید است که اندک همت ما، کمک و سرمایه ای جهت آباد ماندن و احیای دوباره حس زندگی و آبادانی طبیعت و البته دستگیری از مردمان پرتلاش و با همت خطّه ی شهر و دیارمان باشد.